درگاه ورود

ساخت عروسک با گونی.....

خخخخخخخخخخخخخخخخ


چه بانمک بود


مرسی

آخرین بروز رسانی در september 21, 12:42 pm از خانم قلعه نویی.
تو تکرار نمی شوی
من دلبسته تر می شوم .....

جالبه


از چیزای دور ریختنی چیزای خوشگلی میشه درست کرد. ممنون رضوانی جان


خیلی مفید و کاربردی بود مخصوصا برا من که کارم بازی کردن با بچه هاست

ما همه با زندگی معامله می کنیم …!
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!
این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست !

خانم جعفری پاسخ شما:

جالبه


از چیزای دور ریختنی چیزای خوشگلی میشه درست کرد. ممنون رضوانی جان


خیلی مفید و کاربردی بود مخصوصا برا من که کارم بازی کردن با بچه هاستخواهش میکنم.....


خوشحالم که خوشت اومده ..........


خخخخخخخخخخخخخخخخ


چه بانمک بود


مرسیساعت 6:39 am است.