کد امنیتی
1780374
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
september 1, 2013 2:41 pm
ببخشيد اوقاتتون تلخ شد
خداحافظ
1780303
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
september 1, 2013 2:32 pm
تورابه خداقدرعزيزانتون روبدونيد
چون اگه خداي ناكرده ازظست بينشون مثل الان من كه٣٦ سال سن دارم مثل كودك٣ساله اشك حسرت ميريويد
1780277
september 1, 2013
1780266
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
september 1, 2013 2:26 pm
سلام دوستان
به اين فكرميكنم كه اگرانروزبجاي ماه شهريورماه مردادبود.........
امروز مادرم هنوز زنده بود.
1780505
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
ساخته یک نظرسنجی.
september 1, 2013 2:56 pm
1780316
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
september 1, 2013 2:33 pm
قسم راست همه به جون مادرمه'
اما الان كه مادرمن جون نداره به چي قسم بخورم؟
1780272
september 1, 2013
آقای رفیع نژاد
september 1, 2013 2:27 pm
اما افسوس كه درسحرگاه عيدفطرچراغ عمرش بارمضان خاموش شد
1627938
August 7, 2013
بیشتر